OBJEKTIVAT

 

 

 

 

 

  1. Home
  2.  | 
  3. RRETH
    PROJEKTIT
  4.  | OBJEKTIVAT

Qellimi primar i projektit eshte permiresimi i statusit te konservimit te dy popullatave kryesore te breshkave te detit, Caretta Carretta dhe Chelonia Mydas

Duke pasur parasysh që diapazoni gjeografik i këtyre dy popullatave përfshin zona jashtë BE-së, ku popullatat i nënshtrohen ndikimeve të rëndësishme të peshkimit, projekti njeh që ky qëllim mund të arrihet vetëm përmes një qasjeje të nivelit mesdhetar të zbatuar si në BE ashtu edhe në vendet jo-BE në këtë drejtim, projekti synon të shtrijë EUROTURTLES LIFE në vazhdim (Greqi, Qipro, Itali, Slloveni, Kroaci, Maltë) në një vend tjetër të BE (Spanjë) dhe në fushat kryesore si Shqipëria dhe Turqia (vendet kandidate për në BE) dhe Tunizia (Vendi i Politikës Evropiane të Fqinjësisë). Projekti synon gjithashtu të integrojë rezultatet nga TARTALIFE kudo që është e përshtatshme, përfshirë Italinë. Objektivat specifike të projektit janë:

1) Zvogëlimi i ndikimit të kërcënimeve antropogjene në vendet e kërkimit të ushqimit, me përparësi rrjetat e zhytjes në Spanjë, Itali, Tunizi, Turqi dhe Shqipëri.

2) Ulja e ndikimit të kërcënimeve antropogjene në vendet e folezimit në Spanjë dhe Shqipëri, në mënyrë që (i) të garantojë një habitat të përshtatshëm folezimi dhe inkubacioni për të ardhmen, përfshirë efektet e ndryshimit të klimës, dhe (ii) të lejojë një prodhim të lartë të rekrutimeve të porsalindurve popullatat e tyre.

3) Vendosjen e një qasje të qëndrueshme për ruajtjen e popullatave të breshkave të detit në BE, në mënyrë që të zgjedhi përpjekjet dhe burimet aktuale dhe të ardhshme në BE.

4) Vendosja e një rrjeti për ruajtjen e breshkave të detit midis aktorëve kryesorë në BE dhe vendet përkatëse jo-BE, bazuar në objektivat dhe metodat e përbashkëta. Ky rrjet do të përfshijë organizatat kryesore të kërkimit dhe ruajtjes në vende.

5) Promovoni midis qytetarëve të BE-së dhe atyre jo të BE-së konceptin e popullatave të përbashkëta të breshkave të Detit Mesdhe dhe të trashëgimisë së përbashkët të burimeve natyrore detare, breshkat e detit janë specie kryesore të shkëlqyera dhe karizmatike.

Grant Agreement LIFE18 NAT/IT/000103. This website has been produced with the assistance of LIFE financial instrument of the European Union. The information and views expressed on this website are the sole responsibility of LIFE Euroturtle project partners and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union.

Share This