AKTIVITETE

 

 

 

 

 

  1. Home
  2.  | 
  3. RRETH
    PROJEKTIT
  4.  | AKTIVITETE

PROJEKTI PERFSHIN 5 GRUPE KRYESORE TE TARGETIMIT TE BRESHKAVE (Caretta caretta) DHE (Chelonia mydas) TE POPULLSISE TE BE

a) Veprimet që mbrojnë foletë në mënyrë që të minimizojnë shkatërrimin ose inkubacionin e keq të shkaktuar nga njerëzit ose grabitqarët e varur nga njeriu. Folet do të zbulohen dhe mbrohen duke u zgjeruar në zona të reja duke aplikuar praktika të suksesshme tashmë të përdorura në zona të tjera. Praktikat e reja me kosto efektive gjithashtu do të vendosen, siç është përdorimi i dronëve ajrorë për zbulimin e hershëm të foleve që kanë nevojë për mbrojtje. b) Veprimet që zvogëlojnë ndikimin e peshkimit, duke (i) pajisur peshkatarët me praktikat më të mira për të ulur ndjeshëm vdekshmërinë e breshkave të kapura rastësisht; (ii) prezantojnë metoda që zbusin shkallën e kapjes nga kapja për shkak të mjeteve të ndryshme të peshkimit; (iii) heqja e ingranazheve fantazmë nga fundi i detit; (iv) sigurimi i peshkatarëve me informacion të shkallës së hollë në lidhje me pikat e nxehta të breshkave në zonat detare kryesore të kërkimit / shumimit, që rrjedhin nga raportet e peshkatarëve, vëzhgimet ajrore nga dronët dhe gjurmimi në distancë i breshkave nga pajisje të reja me kosto efektive. Ky informacion në shkallë të hollë do t’u mundësojë peshkatarëve të shmangin zonat me probabilitet të lartë të kapjes së breshkave. c) Veprime që përmirësojnë kapacitetin e rrjeteve të shpëtimit dhe qendrave të shpëtimit për të shpëtuar dhe trajtuar me shpejtësi breshkat e lënduara. d) Veprimet e ndërgjegjësimit të publikut, që synojnë të dy kategoritë specifike (p.sh. peshkatarët, përdoruesit e plazhit) dhe publikun e gjerë me anë të masmedias, ngjarjeve publike (lëshime breshkash), aplikacioni për smartphone (për një konkurs publik në breshka). Këto veprime gjithashtu do të mbështesin veprimet e tipit a dhe b.
e) Takimet e projektit midis përfituesve, kontaktet / takimet me organizata të tjera dhe me autoritetet kompetente, do të krijojnë një rrjet operativ të përqendruar në objektivat dhe metodat.

Grant Agreement LIFE18 NAT/IT/000103. This website has been produced with the assistance of LIFE financial instrument of the European Union. The information and views expressed on this website are the sole responsibility of LIFE Euroturtle project partners and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union.

Share This