PROJE SİTESİ

 

 

 

  1. Home
  2.  | 
  3. PROJE
    HAKKINDA
  4.  | PROJE SİTESİ

PROJE, AB BÖLGESİNDE YAŞAYAN İKİ DENİZ KAPLUMBAĞA TÜRÜNÜN KORUNMASI İÇİN ÖNEMLİ OLAN ALANLARA ODAKLANMAKTADIR (CARETTA CARETTA AND CHELONIA MYDAS).

Proje, AB’deki en önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarını (Yunanistan ve Kıbrıs) ve temel beslenme alanlarını (Yunanistan, Kıbrıs, Malta, Slovenya ve Hırvatistan) içeren devam eden LIFE EUROTURTLES’i coğrafi olarak genişletmeyi amaçlamaktadır. Küçük ve dağınık yuvalama alanları Deniz kaplumbağaları popülasyonları için önemli bir rol oynayabilir, özellikle iklim değişikliğinin gelecekteki senaryoları ışığında, proje İspanya ve Arnavutluk’taki küçük yuvalama alanlarındaki koruma statüsünü iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Arnavutluk, muhtemelen yakın yuvalama alanı olan Yunanistanın yuvalama topluluğunun bir parçası olabilir. Bununla birlikte, proje esas olarak AB’de üreyen ancak AB bölgesi dışında da uzak bölgelere dağılan Caretta caretta ve Chelonia mydas deniz kaplumbağası popülasyonları için temel beslenme alanlarına odaklanmaktadır. Proje özellikle, Yunanistan ve Kıbrıs’tan gelen çok sayıda kaplumbağanın uğrak yeri olan 4 deniz bölgesinde meydana geldiği bilinen yüksek balıkçılığa bağlı ölüm oranını (bu popülasyonlar için ana antropojenik tehdit) azaltmayı amaçlamaktadır: Adriyatik Denizi, Tunus körfezi ve Türkiye ve İspanya açık sularıdır. Özellikle, Yunanistan’da doğan kaplumbağaların çoğu, çoğunlukla Adriyatik ve Tunus sahillerinde beslenmektedir. Proje 2 AB ülkesinde (İtalya ve İspanya) ve 3 AB dışı ülkede (Arnavutluk, Tunus ve Türkiye) Eylemleri uygulayacaktır; Önceliklendirilen belirli alanların uygunluğu aşağıdaki ulusal bölümlerde açıklanmaktadır.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk kıyı şeridi, i) Adriyatik boyunca sığ sular ve kumlu plajlardan ve ii) derin İyon Denizi boyunca sular ve kayalık plajlar. Arnavutluk sahilleri, tüm yıl boyunca, İribaş deniz kaplumbağasının (Caretta caretta) hem yetişkinleri hem de yavruları ve daha az sayıda ve çoğunluğu genç bireylerden oluşan yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) tarafından ziyaret edilmektedir. Daha önce deniz kaplumbağası yuvasından şüphelenilmesine rağmen, sadece yakın zamanda Caretta caretta‘nın yuvalama faaliyeti belgelenmiştir. Bu projenin uygulanacağı ana alanlar: Drini koyu, Lalzi koyu, Durres, Divjake ve Vlore. Bunlar i) deniz çayırları, algler ve omurgasızlar için gerekli besinleri sağlayan nehirlerin varlığı nedeniyle kaplumbağaların varlığının yüksek olduğu, ii) balıkçılık faaliyetlerinin odaklandığı ve limanların bulunduğu alanlardır, iii) İribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) yuvalaması rapor edilmiş ve / veya şüphelenilmiş ve daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulan, iv) rekreasyon faaliyetleri ve yapılaşma projeleri, iribaş deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olabilecek kum tepelerinin etkileyen habitatları olması nedeniyle seçilmiştir.

İTALYA

İtalya’yı çevreleyen deniz alanları ve özellikle Adriyatik, Yunanistan, Kıbrıs ve diğer Akdeniz ülkelerinden gelen çok sayıda İribaş deniz kaplumbağalarının (Caretta caretta) uğrak yeridir. İtalya’nın Adriyatik kıyısı, çok sayıda kaplumbağanın uğrak yeri olduğunu hem kuzey hem de güney kesimlerde balıkçı ağlarına yakalama oranları ve karaya vurma olayları bu bölgenin bir göç koridoru olduğunu gösterir. Yeşil deniz kaplumbağa (Chelonia mydas), İtalyan sularında nadir görülür, ancak Adriyatik’te, özellikle güneyde bulunabilir. Bu alanlardaki yüksek düzeydeki antropojenik tehditler, daha fazla dikkat ve koruma önlemlerini gerekmtirmektedir. Bu nedenlerle proje, İtalya’nın kuzey ve güney Adriyatik kıyısındaki belirli bölgelerde uygulanacaktır.

İSPANYA

Yuvalama alanları İribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) İspanya’nın Akdeniz kıyılarında ‘yuva yapmayan veya ara sıra’ olarak kabul edilmesine rağmen, 2001’den beri İspanya anakarasının Akdeniz kıyılarında ve Belarik adalarında, 40’tan fazla yuvalama faaliyeti rapor edilmiştir. Bu dağınık yuvalama aktivitesi, türlerin uzun mesafeli dağılımında ve uzun mesafeli kolonizasyon yoluyla farklı küresel ısınma senaryoları altında olası uyarlanabilirliğini anlamak için önemli bir rol oynayabilir. Bu nedenle, şu anda daha fazla kaynağa ihtiyaç duyan bu alanda yuva korumasının sağlanması gerekmektedir. Bu koruma faaliyeti için mevcut eylemler, İspanya’nın Akdeniz bölgeleri arasında farklıdır (Katalonya, Valensiya Topluluğu, Murcia, Endülüs ve Balear Adaları dahil). Valensiya Topluluğu, 2014 yılından bu yana sürekli yuvalama faaliyeti kayıtlarına sahip tek bölgedir ve dört farklı dişi iribaş deniz kaplumbağası, Caretta caretta‘nın bu bölgede yuva yaptığı 2018 yazında gözlemlenmiştir. Valensiya Topluluğu, kuzeyden güneye Castellón’un 3 kıyı ilinden oluşmaktadır. Valencia ve Alicante; 40 ° 31′K, 0 ° 31′D ile 37 ° 51′K, 0 ° 45′W arasında uzanan toplam 419 km kıyı şeridi. Yaz aylarında ikiye katlanan 3 milyonu aşkın nüfusu ile kıyı şeridinde yüksek derecede yapılaşmaya ve turizme sahip bir bölgedir. Bu, bölgeye yapılan yuvaları ağır antropojenik baskıya ve ayrıca predasyona maruz bırakır. Beslenme alanları Valensiya Topluluğunun suları, Atlantik ve Doğu Akdeniz kumsallarından gelen büyük deniz kaplumbağaları Caretta caretta stokları için önemli bir beslenme ve geliştirme alanıdır. Valensiya bölgesinin en kuzeyindeki Castellón eyaleti, Ebro Deltası ile Valensiya siperi arasındaki alanı kaplar ve güneye doğru daralan geniş bir kıta sahanlığı ile karakterizedir. Kıyı şeridi boyunca aşağıya doğru devam eden Valensiya eyaleti, orta genişlikte bir kıyı ile karakterizedir. En güneydeki il olan Alicante, dar bir kıta sahanlığına ve sahile yakın kıta sahanlığa kadar dik bir eğime sahiptir. Hava araştırmalarından ve yakala-markala bırak-tekrar yakalama- çalışmalarından elde edilen kanıtlar, İspanya anakarasının doğu kıyısındaki kıta sahanlığı üzerinde çok sayıda genç iribaş deniz kaplumbağası, Caretta caretta kaplumbağalarının bulunduğunu ortaya çıkardı ve bu nedenle, neritik balıkçılık ağlarına kazara yakalanma riskiyle karşı karşıya kaldılar. Aslında, bölgedeki iribaş deniz kaplumbağalarını etkileyen en önemli antropojenik ölüm faktörü, balıkçılık tarafından tesadüfi olarak yakalanmasıdır; Valensiya Topluluğunda faaliyet gösteren dip trol filosundaki araştırmalarda yılda yaklaşık 238 kaplumbağa yakalanıyor.

TUNUS

Tunus karasuları ve komşu denizler, Akdeniz’deki potansiyel olarak tüm yuvalama alanlarından kaynaklanan Akdeniz İribaş deniz kaplumbağaları (Caretta caretta) için kritik habitatları temsil etmektedir. Bu, Tunus’un belirli coğrafi konumundan ve Akdeniz’in bu kısmının, özellikle de büyük kıta sahanlığının ekolojik ve oşinografik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu bölgede yaşayan zengin fauna ve florayı koruma çabası, bölge genelinde deniz korumasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Özellikle, Tunus’un güneyindeki Gabès körfezi, önemli bölgesel öneme sahip ve Tunus balıkçılık filosunun en önemli balıkçılık alanı olan bir “deniz biyoçeşitliliği sıcak noktası” dır. Körfez, Caretta caretta kaplumbağası da dahil olmak üzere birçok Akdeniz omurgalı türü için tercih edilen yaşam alanıdır. Yeşil deniz kaplumbağası Chelonia mydas da mevcuttur ancak Tunus sularında nadirdir. Deniz kaplumbağaları için, bu alanda yapılan araştırmalar iribaş deniz kaplumbağalarının büyük ölçüde balıkçılıkla etkileşime girdiğini göstermiştir. Projenin faaliyetleri esas olarak Gabès Körfezi’nin kuzey kesiminden (Chebba Limanı) orta kısımdan (Tunus’un en önemli balıkçı limanı olan Sfax) ve güneyde, Libya sınırına yakın olan Zarzis bölgesine kadar gerçekleştirilecektir.

TÜRKİYE

İribaş deniz kaplumbağası, Caretta caretta, için uydu izleme çalışmaları ve genetik stok analizinden elde edilen mevcut veriler, Türkiye’nin güney Ege ve batı Akdeniz kıyılarındaki deniz habitatlarının, Yunanistan’ın yuvalama popülasyonu ve Batı Akdeniz’deki ve Kıbrısdaki yuvalama popülasyonu için beslenme alanı ve kışlama habitatları sağladığını göstermektedir. Türkiye ayrıca Kıbrıs’taki yeşil deniz kaplumbağa (Chelonia mydas) yuva yapan nüfusu için beslenme ve kışlama alanları sağlamaktadır. Batı bölgelerinde ve yoğun balıkçılık faaliyetlerinin meydana geldiği bilinen doğu bölgelerinde çok sayıda karaya vurduğu rapor edilmiştir. Bu nedenle, projenin uygulanacağı batı ve doğu Akdeniz’de iki ana alan seçilmiştir.

Grant Agreement LIFE18 NAT/IT/000103. This website has been produced with the assistance of LIFE financial instrument of the European Union. The information and views expressed on this website are the sole responsibility of LIFE Euroturtle project partners and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union.

Share This