Faaliyetler

 

 

 

 

 

  1. Home
  2.  | 
  3. PROJE
    HAKKINDA
  4.  | Faaliyetler

PROJE İRİBAŞ DENİZ KAPLUMBAĞASI (Caretta caretta) VE YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ (Chelonia mydas) AB POPÜLASYONLARINI HEDEF ALAN 5 ANA EYLEM GRUBU İÇERMEKTEDİR.

a) İnsanların veya insanlara bağımlı predatörlerin neden olduğu tahribatı veya kötü kuluçka sürecini en aza indirmek için yuvaları koruyan eylemler. Diğer kumsallarda halihazırda kullanılmakta olan başarılı uygulamalar uygulanarak yuvalar yeni alanlara genişleyerek tespit edilecek ve korunacaktır. Korunmaya ihtiyaç yuvaların erken tespiti için hava dronlarının kullanılması gibi yeni uygun maliyetli uygulamalar ayrıca kullanılacaktır. b) (i) Tesadüfen yakalanan kaplumbağaların ölüm oranını önemli ölçüde azaltmaya yönelik en iyi uygulamaları balıkçılara sağlayarak; (ii) farklı av araçlarından kaynaklanan tesadüfi yakalanma oranlarını azaltan yöntemler getirilmesi; (iii) hayalet ağlarının deniz tabanından çıkarılması; (iv) balıkçılar raporlarından, insansız hava araçlarıyla yapılan hava araştırmalarından ve kaplumbağaların uygun maliyetli yeni cihazlarla uzaktan izlenmesinden elde edilen, beslenme/ üreme bölgelerindeki kaplumbağa sıcak noktaları hakkında balıkçılara detaylı bilgiler sağlamak. Bu detaylı bilgi, balıkçıların kaplumbağa yakalama olasılığı yüksek olan alanlardan kaçınmasını sağlayacaktır. c) Yaralı kaplumbağaları derhal kurtarmak ve başarılı bir şekilde tedavi etmek için kurtarma ağlarının ve kurtarma merkezlerinin kapasitesini artıran faaliyetler. d) Kitle iletişim araçları, halka açık etkinlikler (kaplumbağa salımları), akıllı telefonlar için uygulama (kaplumbağalar üzerine halka açık bir yarışma için) aracılığıyla hem belirli kategorileri (örneğin balıkçılar, plaj kullanıcıları) hem de genel halkı hedefleyen halkı bilinçlendirme faaliyetleri. Bu eylemler ayrıca a ve b maddelerindeki eylemleri de destekleyecektir. e) Yararlanıcılar arasındaki proje toplantıları, diğer kuruluşlarla ve yetkili makamlarla temaslar / toplantılar, hedeflere ve yöntemlere odaklanan bir işletim ağı kuracaktır. “

Grant Agreement LIFE18 NAT/IT/000103. This website has been produced with the assistance of LIFE financial instrument of the European Union. The information and views expressed on this website are the sole responsibility of LIFE Euroturtle project partners and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union.

Share This