PROJE HAKKINDA

 

 

 

 

  1. Home
  2.  | PROJE
    HAKKINDA

AKDENİZ’DE DENİZ KAPLUMBAĞALARINA YÖNELİK KORUMA PROGRAMLARI 1970’LERİN SONUNDA BAŞLADI VE OZAMANDAN BERİ İYİCE GENİŞLEMİŞ VE İYİLEŞTİRİLMİŞTİR.

Bulunma durumu, demografi, davranış ve tehditlerin ortaya çıkması, popülasyonların yapısı ve dağılımı, farklı ülkeler arasındaki bağlantılar ve kaplumbağaların korunması için önemi hakkında giderek daha fazla bilimsel bilgiyle birlikte iyice daha da ortaya çıkmıştır. Kaplumbağanın korunmasında uluslaraarası bakış açısı açıktır, günümüzde belirli eylemler üzerinde uluslararası işbirliğinin potansiyel değerine dair göstergeler mevcuttur. Bu proje, 5 kilit ülke arasındaki temel koruma hususlarında bağlantıları ve sinerjiyi geliştirmeyi amaçlamaktadır.

PROJENİN KORUMA ÇALIŞMALARININ İÇERİĞİ HER ÜLKE İÇİN AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

ARNAVUTLUK

ANA TEHDİTLER: Balıkçılık ağları
Beslenme alanlarında

Arnavutluk’ta hem Adriyatik hem de İyonya’daki deniz kaplumbağalarına yönelik ana tehdit, balıkçılık ağlarına kaza sonucu yakalanmasıdır. İki deniz kaplumbağası türü de etkilenmektedir: Caretta caretta ve Chelonia mydas (daha az sayıda da olsa). Balıkçı tekneleri, parakete ağları ve gırgır ağlarının kaplumbağalar üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. Mevcut bilgiler dahilinde, ayrıntılı tahminler, birkaç yüz kaplumbağanın Arnavutluk’ta tesadüfen her yıl yakalandığını göstermektedir. Bu proje, deniz kaplumbağaları üzerindeki bu etkiyi azaltmak için üç Arnavutluk limanından balıkçı ağlarının etkisinin azaltılmasını hedefliyor. Dahası, balıkçıların bazen kaplumbağalara karşı pek dostça davranmadıkları ve bunun da ek zarar / ölümle sonuçlandığı görülmüştür. Proje tarafından yürütülen genel bilinçlendirme çalışmalarının kaplumbağalar ve balıkçılar arasındaki bu tür olumsuz etkileşimlerin azaltılmasına yardımcı olması bekleniyor. Yuvalama alanlarında Yerel toplulukların ve turistlerin kaplumbağa yuvalama faaliyetinin korunması hakkındaki bilgi eksikliği, insan varlığı ve turizmle ilgili faaliyetler kaplumbağa yuvaları için bir tehdit oluşturmaktadır. Şimdiye kadar diğer tehditler araştırılmamıştır. Deniz kaplumbağası yuvalarının önemi konusundaki genel farkındalığın genel olarak artmasının, zararlı faaliyetlerin bir kısmını azaltması ve raporlanan ve belgelenen yuvaların sayısını artırması ve daha sonra proje tarafından uygun şekilde korunabilmesi beklenmektedir. Belirli tehditler hakkında daha fazla bilginin toplanması ve koruma ve yönetim planlamasına yardımcı olması beklenmektedir.

İTALYA

ANA TEHDİTLER: balıkçı ağları

İtalya’yı çevreleyen denizlerde, özellikle Adriyatik ve İyonya olmak üzere çok sayıda kaplumbağanın uğrak yeridir ve İtalya, kullanılan çeşitli av araçlarıyla Akdeniz’deki en büyük balıkçılık filolarından birine sahiptir. Bu, yılda kabaca 24.000 veya daha fazla kaplumbağanın ağlara takıldığını ve bölgesel ölçekte deniz kaplumbağaları için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Adriyatik Denizi’nin İtalyan sularında çok sayıda kaplumbağayı yakalayan iki av aracı olan tirol tekneleri ve uzatma ağlarıdır. Proje, yüksek etkileşimin bildirildiği ve projenin uygulanacağı iki çalışma alanı belirlenmiştir. Birisi, kaplumbağaların çok sayıda (> 1700 yıllık) yakalandığı, yakın zamanda tanımlanmış bir deniz kaplumbağası beslenme alanı olan Manfredonia Körfezi’dir (Güney Adriyatik’te). Bölgede muhtemelen birçok ölü kaplumbağanın karaya vurmasının nedeni bu yerel tirol tekneleridir. İkinci bölge, her yıl binlerce kaplumbağanın trol tekneleri ve uzatma ağları tarafından yakalandığı Kuzey Adriyatik’tedir. Proje ile, bu alanlardaki bu tehditleri azaltmayı hedeflemektedir.

İSPANYA

ANA TEHDİTLER: balıkçı ağları

İspanya’nın Akdeniz kıyıları, turizm ve kıyıdaki yapılaşmadan dolayı büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu nedenle, dağınık yuvalama olayları için potansiyel bir tehdit olarak değerlendirilmeli ve İribaş deniz kaplumbağaları (Caretta caretta) tarafından bu kumsallarda yeni kolonizasyonu üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için bölgesel yönetim planlarına dahil edilmelidir. Balıkçılık, İspanyol Akdeniz’deki deniz kaplumbağaları için birincil tehdit olarak görülüyor. İspanyanın akdeniz sularında İribaş deniz kaplumbağaları (Caretta caretta) için başlıca tehdit, balıkçılık faaliyetleridir. Yüzey uzatma ağları için albacore (Thunnus alalunga), mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus thynnus) ve kılıç balığı (Xyphias gladius) türlerini hedefleyen bu tür balıkçılık faaliyetleri sayılabilir. Bununla birlikte, bu filolardaki kaplumbağa yakalama oranları, 2006 yılında İspanya’da tanıtılan kılıçbalığını hedef alan mezopelajik uzatma ağı kullanımı nedeniyle, özellikle Valensiya bölgesinin sularında sıfıra yakın rakamlara düşürülmüştür. Báez et al. (2019), 2000-2016 döneminde (SCRS / P / 2018/32) Batı Akdeniz’deki iribaş deniz kaplumbağasının (Caretta caretta) uzatma ağlarına yakalanmasındaki bu önemli azalmanın esas nedeni, özellikle 2006’dan sonra, uzatma ağlarında yapılan avlanma stratejisindeki değişikliklerdir. Diğer balıkçı ağlarıyla ilgili olarak, Doménech ve ark. (2015; UVEG ekibi), balıkçılar ile yapılan görüşmeler yoluyla ticari çoklu türleri hedefleyen dip trollerinde yakalama tahminlerini ortaya çıkardı ve çok az çalışmada deniz koruma alanı (Gata Cape MPA) yakınında geleneksel ağlara takılma olduğu belirtilmektedir.

TUNUS

ANA TEHDİTLER: Balıkçı ağları

Tunus’ta deniz kaplumbağalarına yönelik ana tehditler balıkçılıkla ilgilidir. Gabès körfezinde, farklı mevsimlerde çok çeşitli av araçlarının kullanıldığı büyük bir balıkçı filosu faaliyet göstermektedir. Her yıl on binden fazla kaplumbağa trol tekneleri, uzatma ağları ve parakete ağları tarafından yakalanmaktadır ve bu da Tunus sularında ve özellikle Gabès körfezinde yüksek bir kaplumbağa yoğunluğuna işaret etmektedir. Ölüme yol açan en yüksek oranlar fanyalı ağlar ve dip uzatma ağları tarafından kaydedilmiştir. Dip uzatma ağlarında olta iğneleri dibe yakındır ve yakalanan kaplumbağalar daha küçüktür; bu nedenle nefes almak için yüzeye ulaşamayabilirler ve sonunda oksijensizlikten dolayı ölebilirler. Bu fanyalı ağlara bağlı yüksek ölüm oranları (% 70), uzun avlanma süresinin bir sonucu olabilir. Gabès körfezinde yapılan çalışmalarda, yuvarlak olta iğnelerinin kullanılması ve yemlerin değiştirilmesi umut verici sonuçlar vermektedir.
Balık tutma faaliyetleriyle ilgili tehditler, fanyalı ve fanyasız ağlarda ışık yayan görsel caydırıcıların uygulanmasıyla) ve uzatma ağlarında (farklı olta iğneleri aracılığıyla) deniz kaplumbağalarının tesadüfen ağlara yakalanmasının azaltılmasına yönelik yeni yöntemler getirilerek projenin uygulanması sırasında doğrudan ele alınacaktır. Balıkçıların eğitimi ve doğaya salıverilme sonrası ölüm oranını azaltmaya yönelik en iyi uygulamaların benimsenmesi yoluyla ve balıkçıları kaçınılması gereken kaplumbağaların bol bulunduğu noktalar hakkında bilgilendirerek yakalamaların azaltılması da amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE

ANA TEHDİTLER: Balıkçı ağları

Türkiye ağlara kaplumbağaların yakalanması bakımından nispeten yüksek yakalama oranlarına sahiptir ve yılda yaklaşık 4700 kaplumbağa yakalanmaktadır. Türkiye’nin batı Akdeniz kıyılarında Caretta caretta ve Chelonia mydas için en önemli tehdit balıkçılığa bağlı yaralanma ve ölümlerdir. Bunu deniz araçları ve hayalet ağlar ve yapılan turistik faaliyetler izlemektedir. Balıkçı ağlarına tesadüfi yakalanma ve deniz çöplerine dolanması, Doğu Akdeniz bölgesindeki başlıca tehditlerdir. İribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) için balıkçı ağlarına takılma ve hayalet ağlara takılma oranı ve Yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) için yapılan çalışmada Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde sırasıyla % 51 ve% 41’dir. Doğu Akdeniz’de balıkçılığa bağlı ölüm oranı% 46,9 ve deniz kirliliğine bağlı ölüm oranı% 27,7’dir. Proje, bu alanlardaki bu tehditleri azaltmayı hedeflemektedir.

Grant Agreement LIFE18 NAT/IT/000103. This website has been produced with the assistance of LIFE financial instrument of the European Union. The information and views expressed on this website are the sole responsibility of LIFE Euroturtle project partners and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union.

Share This