POLITIKA E PRIVATESISE

 
 
 

 

 

  1. Home
  2.  | 
  3. PERFSHIRJA
    E PUBLIKUT
  4.  | POLITIKA E PRIVATESISE

POLITIKA E PRIVATESISE


Muzeu Kroat i Historisë Natyrore ndërtoi aplikacionin eTurtles si një aplikacion Falas. Ky SHERBIM sigurohet nga Muzeu Historik Natyror Kroat pa asnjë kosto dhe është menduar për përdorim siç është. Kjo faqe përdoret për të informuar vizitorët e faqes në internet në lidhje me politikat tona me mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e Informacionit Personal nëse dikush vendos të përdorë Shërbimin tonë. Nëse vendosni të përdorni Shërbimin tonë, atëherë ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në lidhje me këtë politikë. Informacioni Personal që ne mbledhim përdoret për sigurimin dhe përmirësimin e Shërbimit. Ne nuk do të përdorim ose ndajmë informacionin tuaj me askënd përveç siç përshkruhet në këtë Politikë të Privatësisë. Termat e përdorur në këtë Politikë të Privatësisë kanë të njëjtat kuptime si në Kushtet dhe Kushtet tona, i cili është i arritshëm në eTurtles përveç nëse përcaktohet ndryshe në këtë Politikë të Privatësisë.

MBLEDHJA E INFORMACIONIT DHE PERDORIMI

“Për një përvojë më të mirë, gjatë përdorimit të Shërbimit tonë, mund t’ju kërkojmë të na siguroni disa informacione të identifikueshme personale, duke përfshirë por jo kufizuar në lejet e Pajisjes për hyrjen e të Dhënave Personale Të Dhënat Personale: Leja e kamerës dhe leja e Telefonit. Informacioni që ne kërkojmë është do të ruhet nga ne dhe do të përdoret siç përshkruhet në këtë politikë të privatësisë. Aplikacioni përdor shërbime të palëve të treta që mund të mbledhin informacione të përdorura për t’ju identifikuar. Lidhje me politikën e privatësisë të ofruesve të shërbimeve të palëve të treta të përdorura nga aplikacioni

Shërbimet e Google PlayHTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY

TE DHENAT E REGJISTRIT

Ne duam t’ju informojmë se sa herë që përdorni Shërbimin tonë, në rast të një gabimi në aplikacion ne mbledhim të dhëna dhe informacione (përmes produkteve të palëve të treta) në telefonin tuaj të quajtur Log Data. Këto të dhëna Regjistrimi mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa e Protokollit të Internetit të pajisjes tuaj (“IP”), emri i pajisjes, versioni i sistemit operativ, konfigurimi i aplikacionit kur përdorni Shërbimin tonë, koha dhe data e përdorimit tuaj të Shërbimit dhe statistika të tjera .

COOKIES

Cookies janë skedarë me një sasi të vogël të dhënash që përdoren zakonisht si identifikues unik anonimë. Këto dërgohen në shfletuesin tuaj nga faqet e internetit që vizitoni dhe ruhen në kujtesën e brendshme të pajisjes suaj. Ky Shërbim nuk i përdor këto “cookies” në mënyrë të qartë. Sidoqoftë, aplikacioni mund të përdorë kodin e palës së tretë dhe bibliotekat që përdorin “cookies” për të mbledhur informacion dhe për të përmirësuar shërbimet e tyre. Ju keni mundësinë të pranoni ose refuzoni këto cookies dhe të dini kur një cookie po dërgohet në pajisjen tuaj. Nëse vendosni të refuzoni cookies tona, mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa pjesë të këtij Shërbimi.

OFRUESIT E SHERBIMIT

Ne mund të punësojmë kompani dhe individë të palëve të treta për shkak të arsyeve të mëposhtme: Për të lehtësuar Shërbimin tonë; Të sigurojmë Shërbimin në emrin tonë; Për të kryer shërbime të lidhura me Shërbimet; ose Të na ndihmojë në analizimin e mënyrës se si përdoret Shërbimi ynë. Ne duam të informojmë përdoruesit e këtij Shërbimi se këto palë të treta kanë qasje në Informacionin tuaj Personal. Arsyeja është të kryejmë detyrat që u janë caktuar atyre në emrin tonë. Sidoqoftë, ata janë të detyruar të mos zbulojnë ose përdorin informacionin për ndonjë qëllim tjetër.

SIGURIA

Ne e vlerësojmë besimin tuaj në sigurimin e Informacionit tuaj Personal, kështu që ne po përpiqemi të përdorim mjete të pranueshme komerciale për ta mbrojtur atë. Por mos harroni se asnjë metodë e transmetimit në internet, ose metoda e ruajtjes elektronike nuk është 100% e sigurt dhe e besueshme, dhe ne nuk mund të garantojë sigurinë e tij absolute

LINQE ME FAQE TE TJERA

Ky Shërbim mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera. Nëse klikoni në një lidhje të palës së tretë, do të drejtoheni në atë sit. Vini re se këto faqe të jashtme nuk operohen nga ne. Prandaj, ne ju këshillojmë fuqimisht të rishikoni Politikën e Privatësisë të këtyre faqeve të internetit. Ne nuk kemi asnjë kontroll mbi dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e ndonjë faqe ose shërbimesh të palëve të treta.

PRIVATESIA E MINORENEVE

Këto Shërbime nuk adresojnë askënd nën moshën 13 vjeç. Ne nuk mbledhim me vetëdije informacione të identifikueshme nga fëmijët nën 13. Në rast se zbulojmë se një fëmijë nën 13 vjeç na ka dhënë informacione personale, ne menjëherë e fshijmë këtë nga serverat tanë. Nëse jeni prind ose kujdestar dhe jeni të vetëdijshëm që fëmija juaj na ka dhënë informacion personal, ju lutemi na kontaktoni në mënyrë që të jemi në gjendje të bëjmë veprimet e nevojshme.

NDRYSHIME TE KESAJ POLITIKE PRIVATESIE

Ne mund të azhornojmë politikën tonë të privatësisë herë pas here. Kështu, ju këshillojmë të rishikoni këtë faqe në mënyrë periodike për çdo ndryshim. Ne do t’ju njoftojmë për çdo ndryshim duke postuar Politikën e re të Privatësisë në këtë faqe. Këto ndryshime janë efektive menjëherë pasi të postohen në këtë faqe.

Grant Agreement LIFE18 NAT/IT/000103. This website has been produced with the assistance of LIFE financial instrument of the European Union. The information and views expressed on this website are the sole responsibility of LIFE Euroturtle project partners and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union.

Share This