MBROJTJA E FOLEVE

 
 
 

 

 

  1. Home
  2.  | 
  3. AKSIONE
    PER KONSERVIM
  4.  | MBROJTJA E FOLEVE

MBROJTJA E FOLEVE

 

Gjuetia, përmbytja dhe dëmtimi nga përdoruesit e plazhit, ndikojnë në një pjesë të madhe të foleve, dhe si pasojë prodhimi i foleve të rekrutimit për popullatën rrezikohet rëndë. Grabitqarët përfaqësohen në thelb nga qen të egër dhe dhelpra, popullsia e të cilave është rritur falë disponueshmërisë së mbetjeve njerëzore, dhe kështu që ata duhet të konsiderohen si një kërcënim indirekt antropogjenik sesa një faktor natyror i vdekshmërisë. Projekti do të përmirësojë (i) kapacitetin për të zbuluar foletë në nevojë për mbrojtje specifike në zonat me rrezik grabitqar, përmbytje ose kërcënime antropogjene dhe (ii) aftësinë për të mbrojtur në mënyrë adekuate folenë në vend ose duke i zhvendosur ato në zona me më pak rrezik . Kapaciteti aktual është i kufizuar në rrjetet bllokuese, bashkëpunimin e qytetarëve (kalimtarët) ose sondazhet në tokë në këmbë të kryera nga personeli i kufizuar i organizatave të përfshira (UVEG, HAS) mbi traktet e gjata bregdetare. Si pasojë, disa trakte anketohen në mënyrë joefikase (frekuencë e ulët dhe ndërhyrje e vonuar në rast nevoje) ose nuk anketohen fare. Kjo rezulton në një numër folesh të pazbuluara dhe të pambrojtura në vit. Projekti gjithashtu do të zbusë efektet e ndryshimit të klimës në popullatat e interesuara të breshkave të detit në dy mënyra. Së pari, popullata do të jetë më pak e ndjeshme ndaj ndryshimeve klimatike nëse mbrojtja e foleve ndodh në një zonë më të madhe me një heterogjenitet më të lartë të habitatit dhe për këtë arsye me shanse më të larta për të pasur nën-zona të favorshme për inkubimin e vezëve në kushtet e klimës së ardhshme. Së dyti, një zonë e gjerë me masa mbrojtëse në vend do të lejojë breshkat që të përshtaten me ndryshimet klimatike duke zhvendosur nën-zonën e tyre të preferuar të folezimit sipas kushteve të reja mjedisore.

Grant Agreement LIFE18 NAT/IT/000103. This website has been produced with the assistance of LIFE financial instrument of the European Union. The information and views expressed on this website are the sole responsibility of LIFE Euroturtle project partners and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union.

Share This