NETWORK SHPETIMI DHE QENDRA

 
 
 

 

 

  1. Home
  2.  | AKSIONE
    PER KONSERVIM

NETWORK SHPETIMI DHE QENDRA

Projekti do të rrisë kapacitetin e rrjeteve aktuale të shpëtimit për të shpëtuar dhe lëshuar me sukses breshkat e detit të gjetura të plagosura ose të sëmura. Shumë breshka të plagosura raportohen nga rrjetet e Shpëtimit në Shqipëri, Itali, Tunizi dhe Turqi dhe transferohen në Qendrat e Shpëtimit për trajtim. Sidoqoftë, këto janë vetëm një pjesë e atyre që kanë nevojë për kujdes, sepse shumë thjesht nuk raportohen, dhe shkalla e suksesit të një trajtimi varet gjithashtu nga lehtësitë në dispozicion. Azhornimi i Rrjetit të Shpëtimit dhe Qendrave të Shpëtimit mund të përmirësojë ndjeshëm këtë situatë, veçanërisht në rastet kur kufijtë e pajisjeve janë përmbushur tashmë dhe numri i breshkave që kanë nevojë për trajtim po rritet (p.sh. në Turqi). Projekti do të azhurnojë objektet ekzistuese në Shqipëri, Itali, Tunizi dhe Turqi, duke blerë tanke të reja, instalimin ose zëvendësimin e rrjetit hidraulik dhe pompave, blerjen e pajisjeve veterinare, etj. Projekti gjithashtu do të azhornojë rrjetin e shpëtimit (raportimit) aty ku është e nevojshme (Shqipëri, itali, Tunizi, Turqi), duke lejuar breshkat të shpëtohen menjëherë, me një kohë më të shkurtër pritjeje dhe pra një vdekshmëri më të ulët.

Grant Agreement LIFE18 NAT/IT/000103. This website has been produced with the assistance of LIFE financial instrument of the European Union. The information and views expressed on this website are the sole responsibility of LIFE Euroturtle project partners and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union.

Share This